Skip to content

Brugerklubben SBSYS

Brugerklubben SBSYS er en forening for fællesoffentligt samarbejde, som betyder billigere og mere effektiv administration for såvel borgere som virksomheder.

Filosofien i Brugerklubben SBSYS er at vi deles om investeringen i udviklingsarbejdet, men høster effektiviseringsgevinsterne i vores egen organisation. Vores fælles mål er at få sagsprocedurer systemunderstøttet lokalt, så vi alle oplever en effektiv hverdag med øget arbejdsglæde.

Vi lægger stor vægt på samarbejde og dialog, og det er vores ambition at være Danmarks bedste brugerklub. Når vi organiserer os i en brugerklub, retter vi fokus mod systemet såvel som fælles interesseområder som digitalisering af den offentlige sektor. Dermed skaber vi i fællesskab en ramme for elektronisk sags- og dokumentbehandling, der er unik, fordi den baserer sig på videndeling, hjælp og udvikling. Vi består af en række offentlige organisationer, som er forskellige, men som alligevel ønsker at slutte op om vores fælles strategi, mål og værdier, fordi vi ved, at sammen er vi altid stærkere end hver for sig.

Historien

SBSYS udvikles og ejes af Brugerklubben SBSYS og blev oprindeligt stiftet af de tidligere Ringkjøbing og Århus amter i 2003. Det var fordi man ønskede en samarbejdsform, der var åben og fremtidssikret i forhold til optagelse af andre brugere.

Struer, Mariagerfjord, Faaborg-Midtfyn, Hjørring og Vejle kommuner kom efterfølgende til og da amterne, i forbindelse med strukturreformen, blev nedlagt, overtog Region Midtjylland de to amters forpligtelser. Efterfølgende er en lang række kommuner kommet til og i 2017 består Brugerklubben af 40 kommuner og 1 region.

Læs mere >

Vedtægter

Brugerklubben SBSYS styres efter et sæt vedtægter.
Den største værdi i samarbejdet er dog ikke de paragraffer, der står i vedtægterne, det er samarbejdets form.

Når Brugerklubbens medlemmer samarbejder, er det på basis af tillid og respekt for hinandens holdninger.

For at kunne opnå en sådan samarbejdsform, er medlemmerne opmærksomme på at holde sig det samme mål for øje og hele tiden at have en god dialog om forventninger og mål.

Vedtægter >

SBSYS i din organisation

Vil du vide mere om SBSYS, så skriv til Jørgen Rasch i sekretariatet eller tag kontakt til Bent Højlund, der er formand for Forretningsledelsen.

Vi tager gerne en generel drøftelse af mulighederne for optagelse i Brugerklubben SBSYS med dig og din organisation og arrangerer desuden gerne en DEMO af systemet.

Læs mere >