Udviklingshistorie

Viborg Amt udviklede fra midten af 1990'erne et brevgenereringssystem. Et avanceret skabelonstyringssystem, der med opslag i en database med tekststykker sammensatte standardbreve med lovhjemmel, klagevejledning og emnespecifikke tekster.

Formålet var at effektivisere brevskrivningen, så man som sagsbehandler kunne koncentrere kræfterne og tiden om at formulere afgørelser og begrundelser frem for at finde og sammenstykke de administrative tekster, der under alle omstændigheder skal indgå i brevene.

På sædvanlig amtslig maner blev løsningen stillet gratis til rådighed for andre amter, og Ringkjøbing Amt benyttede løsningen som grundstammen i det ESDH-system, man i Teknik og Miljø fik udviklet fra 1999 og frem. Ud over brevgenereringen blev der udviklet en journaldel og en GIS-del, så man i december 2001 kunne køre komplet ESDH med indskanning af dokumenter, sagsstyring, journal og GIS-integration. Integration til en række mailsystemer og et dagsordensystem er siden kommet til.
 

I 2004 tog de daværende kommuner Thyholm, Holmsland og Struer systemet i brug. Siden har Mariagerfjord Kommune, Vejle Kommune, Faaborg Midtfyn Kommune, Hjørring Kommune, Hedensted Kommune, Tønder Kommune samt Region Midtjylland og adskillige øvrige ikke-offentlige organisationer valgt SBSYS som deres ESDH system.
 

Den tekniske udvikling er løbende og foregår i en tæt dialog mellem brugere, nøglepersoner og udviklere. Udviklingen er styret af de behov, som brugerorganisationerne konstaterer. Derfor har man som brugerorganisation en stor grad af medbestemmelse og indflydelse på udviklingen af SBSYS, Der er tale om et udviklingsfællesskab blandt de involverede parter - alt sammen holdt i en åben og konstruktiv ånd, der skal styrke den fælles læring og udvikling. 

SBSYS er sagsbehandlernes eget system, som kommuner og regioner selv ejer. Brugerklubben har dermed fuld kontrol over udviklingen og økonomien bag systemet.
 

Fra 2006 blev SBSYS omprogrammeret til .NET, og alle kernemedlemmer samt licensholderne er nu kørende på SBSYS.NET.
 

 
 
 
 
SBSYS Brugerdrevet innovation – værdi for pengene
Denne hjemmeside bruger cookies i forbindelse med at registere din session ved besøg - ingen data gemmes.