Review af SBSYS kildekode

Brugerklubbens generalforsamling besluttede at der i 2010 skulle gennemføres et review af SBSYS kildekoden. Målet var at sikre en eventuel alternativ videreførelse af koden samt at give udviklerne inspiration og sparring.

Forretningsudvalget bad virksomheden Trifork om at foretage reviewet i samarbejdet med ditmer, og her er uddrag fra konklusionen:

"Kvaliteten af den reviewede kode er generelt af høj karakter"

"Der er en overordnet lagdeling af koden, som virker fornuftig...... Især i forbindelse med test af systemet ville det være en fordel at overholde lagdelingen i højere grad, end det umiddelbart er gjort."

"Udover kommentarerne i koden, er der ikke fundet dokumentation af systemet. Dette kan lyde problematisk, men er formodentlig en stor fordel i forbindelse med den fremtidige vedligeholdelse af koden, da den bedste og formentlig eneste korrekte dokumentation af koden til hver en tid udgøres af koden selv."

"Dette review er foretaget uden brug af designdokumentation. Vi finder, at koden i høj grad er selvforklarende og netop rammer det rette niveau, der gør designdokumentation unødvendig."

"...er konklusionen, at koden umiddelbart vil kunne vedligeholdes af et nyt team" 

 

 
 
 
 
SBSYS Brugerdrevet innovation – værdi for pengene
Denne hjemmeside bruger cookies i forbindelse med at registere din session ved besøg - ingen data gemmes.