Arkivering

 

SBSYS godkendt af Statens Arkiver
Den statslige institution KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut - har opnået godkendelse fra Statens Arkiver til at anvende ESDH-systemet SBSYS. 

 

Systemer, som anvendes i statslige institutioner, skal anmeldes og godkendes, inden de tages i brug. 

 

Aflevering til arkiver
Arkivering er en tilbagevendende proces, hvorunder der dannes en arkivversion af systemet, som kan afleveres til Statens Arkiver eller til et §7-arkiv.

 

Arkivversionen genereres som et fuldstændigt databaseudtræk, hvor både data og dokumenter er konverteret til formater, der er kompatible med kravene fra Statens Arkiver.

I afleveringsprocessen holdes der styr på de løbende afleveringer til Statens Arkiver, og det aktuelle periodeskift, men der overføres ikke data fra de andre arkiver, med mindre de er importeret.

Aflevering til arkiv er en opgave, der skal sikre at eftertiden har mulighed for at fremsøge de mange data, der ikke længere findes i papirform. Det kræver at data afleveres i kompatible standarder, at brug af og sammenhænge i systemet er beskrevet, og at der er struktur på de data, der er registreret.

SBSYS’ løsning vil omfatte:
 

Dedikeret skærmbillede til forberedelse til aflevering
  • Overblik over sager, der mangler afklaring
  • Tilføjelse af arkivnote
  • Afslutning af sager

Løsning til konvertering af dokumenter
  • Automatiseret tiffning af konverterbare dokumenter
  • Hjælp til manuel tiffning af problemdokumenter
  • Mulighed for fejlmelding af ikke-konverterbare dokumenter

Konvertering af metadata
  • Eksport af relevante metadata i kompatibelt format
  • Beskrivelse af tabelstrukturer og sammenhænge

 
 
 
 
 
SBSYS Brugerdrevet innovation – værdi for pengene
Denne hjemmeside bruger cookies i forbindelse med at registere din session ved besøg - ingen data gemmes.