Generalforsamlingen

Generalforsamlingens opgave er:   

  • at træffe Brugerklubbens strategiske beslutninger, herunder langsigtede udviklingstiltag
  • at vedtage Brugerklubbens samarbejdsaftale for det kommende år i form af et budget
  • at godkende Brugerklubbens regnskab
  • at behandle problemstillinger, der løftes op af de etablerede ledelsesfora eller fra medlemsside.

 
Generalforsamlingen holdes i løbet af oktober måned. 

Referater fra Generalforsamlinger:

Referat af ordinær generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Brugerklubbens vedtægter vedtaget på Generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Brugerklubbens vedtægter vedtaget på Generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2014

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2013 - 16.01.13

Referat af ordinær Generalforsamling 2012