Generalforsamlingen

Generalforsamlingens opgave er:   

  • at træffe Brugerklubbens strategiske beslutninger, herunder langsigtede udviklingstiltag
  • at vedtage Brugerklubbens samarbejdsaftale for det kommende år i form af et budget
  • at godkende Brugerklubbens regnskab
  • at behandle problemstillinger, der løftes op af de etablerede ledelsesfora eller fra medlemsside.

 
Generalforsamlingen holdes i løbet af oktober måned. 

Referater fra Generalforsamlinger:

Brugerklubbens vedtægter vedtaget på Generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2014

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2013 - 16.01.13

Referat af ordinær Generalforsamling 2012