Brugerklubben SBSYS er lovlig 

I maj 2013 skrev Brugerklubbens SBSYS til Indenrigsministeriet med spørgsmålet om, hvorvidt Brugerklubben lovligt kan stille it-systemet SBSYS, der videreudvikles og vedligeholdes til medlemmernes eget brug, til rådighed for andre end medlemmerne mod betaling. 

I juli 2014 bad Brugerklubben desuden om svar på spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt for kommuner og regioner at være medlemmer af Brugerklubben SBSYS.

Afgørelse fra Ankestyrelsen

I september 2017 har Ankestyrelsen afgjort at kommuners og regioners deltagelse i Brugerklubben er lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne/myndighedsfuldmagten.

Ankestyrelsen udtalte også at Brugerklubbens udstedelse af licensaftaler ikke er en lovlig kommunal/regional opgave.

Brugerklubben tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning

På Brugerklubbens Generalforsamling i oktober 2017 besluttede man at tage afgørelsen til efterretning. 
Brugerklubben SBSYS har derfor opsagt alle licenser til ikke-medlemmer med udløb til den 31. december 2017. 

Ankestyrelsen kvitterer for Brugerklubbens beslutning og bekræfter at sagen lukkes.

Hent skrivelserne mellem Brugerklubben SBSYS og Ankestyrelsen.