20. marts 2018

Debat om Brugerklubben SBSYS i Børsen  

Joachim B. Olsen, MF (LA) og Eva Kjer Hansen, MF (V) skrev den 12. marts et debatindlæg i Børsen under overskriften "Kommunerne skal overlade it- udvikling til det private". Brugerklubben SBSYS blev fremhævet i indlægget. 

Den 20. marts har Børsen bragt Brugerklubbens svar på indlægget under overskriften "Forkerte påstande om kommunale brugerklubber". 

Til Joachim B. Olsen og Eva Kjer Hansen har Brugerklubben sendt et udvidet svar på deres debatindlæg: 

Misforståelser og forkerte påstande om kommunale brugerklubber

I et debatindlæg d. 12.3.18 lykkes det Joachim B Olsen og Eva Kjer Hansen at tegne et billede af Brugerklubben SBSYS, som desværre indeholder en række misforståelser og åbenlyse fejl. 

SBSYS er et indkøbsfællesskab – al udvikling er privat
Debatindlægget roser i starten kommunerne for både at gå sammen i indkøbsfællesskaber og at arbejde sammen om vidensdeling. Det er kun naturligt og giver bedre og billigere løsninger til kommunerne argumenteres der for. Vi kan ikke være mere enige – og Brugerklubben SBSYS er netop et sådant indkøbsfællesskab, hvor vi har samlet kræfterne hos 39 kommuner og 1 region. Vi har ingen IT udviklere ansat og al udvikling af klubbens ESDH løsning foregår af private softwarehuse (i konkurrence og efter EU udbud). Så de kommunale skattekroner går tilbage til den private IT branche.

SBSYS er 100% lovlig.
Indlægget antyder at SBSYS ikke er lovlig jvf Ankestyrelsens nylige afgørelse omkring brugerklubbens aktiviteter (en afgørelse der er fremkommet, fordi Brugerklubben selv har bedt om en afklaring). Ankestyrelsens afgørelse er at Brugerklubbens hovedaktivitet – nemlig at være indkøbsfællesskab for 39 kommuner og 1 region - er 100% lovlig. Den lille del af brugerklubbens aktivitet som Ankestyrelsen har kritiseret er nu afsluttet og Ankestyrelsen har meddelt Brugerklubben af sagen er lukket. Vi kan derfor slå fast, at Brugerklubben SBSYS nu er 100% lovlig – uden forbehold. Så antydningen af at SBSYS ikke er en lovlig konstruktion, kan vi pure afvise.

Opgaverne er i udbud
Forfatterne antyder ligeledes at kommunerne tilsidesætter udbudspligten ved at melde sig ind i en Brugerklub. Også her må vi melde hus forbi. Og var den argumentation korrekt, så det sort ud for det meste af det offentlige indkøb. Både SKI, KOMBIT og alle andre indkøbsfællesskaber arbejder nemlig efter samme princip. Køber man ind via indkøbsfællesskabet, så er udbudsforpligtelsen afløftet via indkøbsfællesskabets udbud. Det er jo hel pointen ved at gå sammen – færre, men større udbud med billigere priser og bedre kvalitet til følge – en praksis som også debatindlægget selv roser kommunerne for. SBSYS har netop ultimo 2016 afholdt 4 store EU udbud på vegne af medlemmerne, så vi må på det kraftigste tage afstand fra påstanden om at kommunerne ”tilsidesætter udbudspligten”.

SBSYS er et prisbilligt og godt ESDH system
SBSYS har i dag 5 private leverandører, der leverer IT udvikling, support, implementering og undervisning - hele kæden i IT udviklingsprocessen leveres altså af private. Fordi vi er gået sammen har vi skarpe priser og vi har via vidensfællesskabet og vores indsigt i de kommunale processer forstået at stille krav til vores leverandører om at levere en løsning af høj kvalitet, der opfylder vores behov. Altså netop en billig løsning af høj kvalitet til glæde for kommunerne og dermed skatteborgerne.

/Jesper Thyrring Møller, bestyrelsesformand SBSYS
Anders Bjært Sørensen, formand for forretningsledelsen SBSYS


 


Brugerklubben SBSYS er lovlig 

I maj 2013 skrev Brugerklubbens SBSYS til Indenrigsministeriet med spørgsmålet om, hvorvidt Brugerklubben lovligt kan stille it-systemet SBSYS, der videreudvikles og vedligeholdes til medlemmernes eget brug, til rådighed for andre end medlemmerne mod betaling. 

I juli 2014 bad Brugerklubben desuden om svar på spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt for kommuner og regioner at være medlemmer af Brugerklubben SBSYS.

Afgørelse fra Ankestyrelsen

I september 2017 har Ankestyrelsen afgjort at kommuners og regioners deltagelse i Brugerklubben er lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne/myndighedsfuldmagten.

Ankestyrelsen udtalte også at Brugerklubbens udstedelse af licensaftaler ikke er en lovlig kommunal/regional opgave.

Brugerklubben tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning

På Brugerklubbens Generalforsamling i oktober 2017 besluttede man at tage afgørelsen til efterretning. 
Brugerklubben SBSYS har derfor opsagt alle licenser til ikke-medlemmer med udløb til den 31. december 2017. 

Ankestyrelsen kvitterer for Brugerklubbens beslutning og bekræfter at sagen lukkes.

Hent skrivelserne mellem Brugerklubben SBSYS og Ankestyrelsen.